KARDIOLOGIA

Psy oraz koty mogą być dotknięte chorobami serca czy układu krążenia. Problem ten dotyczy zarówno zwierząt młodych jak i tych w podeszłym wieku. Małe rasy narażone są częściej na nieprawidłowości  związane z funkcjonowaniem zastawek serca (endokardioza), natomiast rasy duże oraz koty  częściej cierpią na schorzenia związane z mięśniem sercowym prowadzące do jego dysfunkcji czyli  kardiomiopatii.
 


U zwierząt choroby serca są także dziedziczne, a wczesne ich wykrycie i właściwe postępowanie może pomóc uniknąć Waszym pupilom późniejszych powikłań oraz zagrożeń z tym związanych. Dlatego też, w wypadku podejrzenia dolegliwości związanych z sercem, niezwykle istotny jest  precyzyjny wywiad z właścicielem oraz badanie kliniczne, które umożliwia wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości u pacjenta.


Badanie kardiologiczne

Przedmiotem  badania jest przede wszystkim ustalenie czy mamy do czynienia z problemem kardiologicznym. Objawy, które są niepokojące, to przede wszystkim kaszel, duszność, nietolerancja wysiłkowa, omdlenia, obrzęki kończyn czy zasinienie błon śluzowych.
Jednak objawy te mogą występować również w przypadku innych jednostek chorobowych. Po zbadaniu pacjenta, lekarz weterynarii podejmuje decyzję o wyborze badań dodatkowych niezbędnych w badaniu kardiologicznym (RTG, EKG, Echo serca).

Niezmiernie istotne są Wasze wskazówki i to, co zaobserwujecie u swoich pupili. Szybkie zgłoszenie się do przychodni weterynaryjnej w razie dostrzeżenia niepokojących objawów u zwierzęcia jest równie istotne. W niektórych wypadkach objawy mogą się szybko nasilać i zagrażać życiu pacjenta.


Badanie dodatkowe w kardiologii

Badanie radiologiczne (RTG)

Badanie to jest kluczowym elementem oceny układu sercowo – naczyniowego Waszych podopiecznych. Zdjęcia wykonywane są w kilku projekcjach. Bardzo ważne jest odpowiednie ułożenie pacjenta w taki sposób, aby można było dobrze zinterpretować zdjęcie rentgenowskie. Na zdjęciach RTG oceniane są : tchawica, śródpiersie, rysunek oskrzelowy, naczynia płucne, płuca, ewentualne masy w klatce piersiowej.


Elektrokardiografia (EKG)

EKG jest wykorzystywane do oceny zaburzeń rytmu serca stwierdzonych podczas osłuchiwania, między innymi: tachykardii, bradykardii, migotania  czy bloków serca. Niekiedy zaburzenia rytmu serca mogą występować w przypadku zaburzeń elektrolitowych, hormonalnych, nowotworów, czy rozszerzenia i skrętu żołądka.

U zwierząt z omdleniami lub zasłabnięciami mogą występować  przejściowe zaburzenia rytmu serca, dlatego też, prawidłowy zapis EKG nie wyklucza ich występowania. W takich przypadkach wskazany jest długi zapis elektrokardiograficzny czyli badanie Holterowskie. U niektórych ras psów jak na przykład  bokser, doberman, dog niemiecki zaburzenia rytmu występują częściej.


Echokardiografia

ECHO serca  to najbardziej dokładna technika diagnostyki obrazowej w rozpoznawaniu chorób serca. Pozwala na opisanie wielkości jam serca, grubości ścian komór, pokazanie ruchów mięśnia sercowego i zastawek oraz przepływu krwi przez serce. Pacjent do takiego badania ustawiany jest w pozycji stojącej lub leżącej na boku.Jakie choroby serca występują u zwierząt?

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia takie występują gdy skurcze mięśnia sercowego są nieregularne. Podczas zaburzeń rytmu serca, częstotliwość jego  uderzeń na minutę wychodzi poza przyjęty zakres. Taki stan może być niebezpieczny dla Państwa pupila. Do występowania arytmii u zwierząt predysponują choroby mięśnia sercowego, choroby zastawek i zaburzenia elektrolitowe czy endokrynologiczne.


Choroba mięśnia sercowego – Kardiomiopatia

Jest to pierwotna choroba mięśnia sercowego o nieznanej etiologii.
U psów występuje najczęściej kardiomiopatia rozstrzeniowia (DCM-Dilated Cardiomyopathy) w której dochodzi do znacznego rozszerzenia komór i utraty kurczliwości mięśnia sercowego. Najczęściej występuje u dorosłych psów dużych ras  takich jak doberman, wilczarz irlandzki, owczarek niemiecki, bokser czy dog niemiecki.

U kotów najczęściej spotykana jest kardiomiopatia przerostowa (HCM- Hypertrophic cardiomiopathy). To choroba mięśnia sercowego komór, charakteryzująca się pogrubieniem mięśni komory prowadzącego do przerostu dośrodkowego. U niektórych ras kotów choroba ta jest dziedziczna, na przykład u: Maine Coon, kotów perskich, brytyjskich krótkowłosych, norweskich leśnych czy Ragdool. Choroba może ujawnić się w bardzo młodym wieku, na przykład już u sześciomiesięcznego kota. Często brak jest objawów  klinicznych w wyniku czego może wystąpić nagła śmierć.

Kardiomiopatia wtórna to choroba mięśnia sercowego występująca wtórnie do innych schorzeń, tj. zatrucia, zapalenia, zaburzenia hormonalne, niedobory żywieniowe.


Zapalenie mięśnia sercowego

To proces zapalny warstwy mięśniowej serca. Zapalenie serce spowodowane jest najczęściej infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi. Serce może zostać uszkodzone przez czynnik zakaźny  - wirusy, bakterie, toksyny oraz odpowiedź immunologiczną organizmu. Może to spowodować przewlekłą arytmię i postępującą niewydolność serca, prowadzącą nawet do śmierci zwierzęcia.


Nabyte choroby zastawek

Endokardioza zastawki dwudzielnej czyli zwyrodnieniowa choroba zastawek -  jest najczęstszą chorobą serca u psów.
Rozwija się w wyniku zmian zwyrodnieniowych zastawki. Występuje głównie u pacjentów starszych. Może pojawić się u psów wszystkich ras, ale objawy kliniczne są widoczne najczęściej u psów ras małych. Częstotliwość jej występowania jest szczególnie duża u psów rasy Cavalier King Charles Spaniel  i to już w młodym wieku. Jest to choroba postępująca. Może spowodować powiększenie serca, a niekiedy niewydolność zastoinową. U wielu psów choroba ta nie powoduje objawów klinicznych. Wykrywa się ją przypadkowo po stwierdzeniu szmeru sercowego podczas rutynowego osłuchiwania. Choroba ta rzadko występuje u kotów.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia- występuje rzadko u psów i kotów. Na to schorzenie cierpią przeważnie psy dużych ras w średnim wieku. Najczęściej są to owczarki niemieckie i boksery. Choroby zębów, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie nerek mogą stanowić źródło bakterii i predysponować do rozwoju tej choroby.


Wady wrodzone serca

Wrodzone nieprawidłowości anatomiczne budowy serca polegające na nieprawidłowej budowie i funkcji zastawek serca lub obecności nieprawidłowych połączeń pomiędzy jamami narządu albo dużymi naczyniami do niego uchodzącymi. Wady jakie występują najczęściej u zwierząt to:
  • przetrwały przewód tętniczy - przewód Botalla
  • podzastawkowe zwężenie aorty
  • zwężenie zastawki tętnicy płucnej
  • dysplazja zastawki dwudzielnej/trójdzielnej
  • ubytek przegrody międzykomorowej/międzyprzedsionkowej


Choroby osierdzia i nowotwory serca

Choroby osierdzia(najbardziej zewnętrznej części serca) mogą być spowodowane przez   wirusy, bakterie, toksyny, choroby nowotworowe, niewydolność serca, uraz. Większość chorób osierdzia związana jest z obecnością płynu w worku osierdziowym. Płyn osierdziowy prowadzi do ucisku na serce. Główną przyczyną gromadzenia się płynu w worku osierdziowym u psów jest  guz serca.  Często jednak przyczyna gromadzenia się takiego płynu jest nieznana, tzw. idiopatyczny płyn w worku osierdziowym.


Zatorowość płuc 

Jest to stan wtórny do innych chorób, które powodują zastój krwi w krążeniu płucnym oraz zwiększają krzepliwość krwi. Dochodzi tym samym do tworzenia zatoru zamykającego światło naczynia. Do najczęstszych przyczyn takiego stanu należą: niedokrwistość, nowotwory, choroby serca, choroba Cushinga czy uraz. 


Nadciśnienie tętnicze

Ta choroba układu krążenia charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Może występować stale lub przejściowo. Wyróżniamy nadciśnienie pierwotne i wtórne.
W przypadku nadciśnienia pierwotnego, nie ustalono  dokładnej  przyczyny jego powstawania. Na nadciśnienie pierwotne mogą wpływać czynniki genetyczne.

U psów i kotów najczęściej występuje nadciśnienie wtórne do choroby pierwotnej powodującej wzrost ciśnienia krwi. Do pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko nadciśnienia, należą pacjenci z chorobami nerek, zaburzeniami hormonalnymi (nadczynność kory nadnerczy, cukrzyca, nadczynność tarczycy u kotów) oraz pacjenci otyli.Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości odnośnie zdrowia swojego czworonoga, zapraszamy do umówienia się na konsultacje z naszymi lekarzami weterynarii.

Numer telefonu kierujący do naszych lekarzy:
32 247 12 08


 

AKTUALNOŚCI

Pragniemy poinformować, iż wprowadzamy nową metodę płat więcej >>
PsyPsy
KotyKoty
Mali pacjenciMali pacjenci