DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Czym jest diagnostyka laboratoryjna?
 
W ramach diagnostyki laboratoryjnej określa się skład i parametry biologiczne oraz fizykochemiczne krwi, a także innych materiałów pobranych od pacjenta. Badania laboratoryjne prowadzi się przy użyciu technik mikroskopowych, biochemicznych czy immunologicznych. Są wykonywane w celu ustaleniu rozpoznania dolegliwości i monitorowania procesu leczenia zwierzęcia.
 
Laboratorium naszej przychodni wyposażone jest w zaawansowaną technologicznie aparaturę weterynaryjną, dzięki której możemy przeprowadzić rzetelne i dokładne pomiary. Współpracujemy także z nowoczesnymi laboratoriami weterynaryjnymi w Polsce i Europie. Umożliwia to naszym lekarzom wykonanie różnorodnych badań na najwyższym poziomie.  Wszystko po to, aby dokładnie i prawidłowo określić stan zdrowia Waszego pupila.


Do czego służą badania krwi?
 
Badania te  wykorzystywane są jako uzupełnienie badania klinicznego.  Zawsze należy je rozpatrywać łącznie ze stanem ogólnym pacjenta. Często pozwalają zlokalizować problem i ułatwić rozpoznanie tego co dolega Waszemu podopiecznemu. Ułatwiają a niekiedy są niezbędne do monitorowania przebiegu leczenia.
 

W jakim celu wykonywane jest badanie morfologiczne krwi?
 
To jedno z najczęstszych badań dodatkowych jakim poddawane są zarówno psy jak i koty. Pozwala ono na ocenę funkcjonowania szpiku kostnego i dostarcza informacji o ewentualnym stanie zapalnym toczącym się w organizmie. Informuje o niedokrwistości lub zaburzeniu ilości płytek krwi. W połączeniu z innymi parametrami oraz oceną kliniczną  umożliwia również oszacowanie stopnia odwodnienia pacjenta.  W niektórych wypadkach wskazane jest wykonanie rozmazu krwi.
 
Zalecenia:Psy i koty powinny być poddawane temu badaniu profilaktycznie raz w roku. Wykonanie badania morfologicznego zalecane jest także przed każdym zabiegiem chirurgicznym, który czeka Waszego ulubieńca.
 

Czym jest badanie biochemiczne krwi?
 
Badanie biochemiczne krwi wykonywane jest w celu kontrolowania stanu klinicznego zwierzęcia i funkcji jego poszczególnych narządów wewnętrznych, układów oraz gruczołów, a także stanu nawodnienia czy odżywienia. Badanie to obejmuje profil wątrobowy, nerkowy, trzustkowy, tarczycowy, lipidowy, sercowy, krzepnięcia oraz profil przedoperacyjny zwierzęcia. Dostarcza wielu cennych i istotnych informacji ułatwiających postawienie właściwej diagnozy, dzięki której można zastosować odpowiedni sposób leczenia.
 
Zalecenia: U psów i kotów zaleca się wykonanie biochemii raz w roku. Badanie biochemiczne krwi powinno być również wykonane przed każdym zabiegiem operacyjnym.
 

W jakim celu przeprowadza się badanie moczu?
 
Wykonuje się go w przypadku nieprawidłowości w oddawaniu moczu, podejrzeniu kamicy, nadmiernego pragnienia, wielomoczu czy w wypadku podejrzenia o cukrzycę lub jej kontrolę. Celem badania moczu jest określenie funkcjonowania układu moczowego oraz pośrednio innych narządów i układów, między innymi  układu krążenia. Badanie moczu pozwala także na dobór odpowiedniego żywienia w przypadku problemów z układem moczowym Waszego pupila.
 
Zalecenia: Mocz do badania powinien być pobrany na czczo z porannej próbki. Z tak zwanego „środkowego strumienia” do czystego, jednorazowego pojemnika. Ważne jest również szybkie dostarczenie tak pozyskanej próbki do badania.
 

Po co bada się kał zwierząt?
 
Badanie kału jest niezbędne przy diagnostyce chorób pasożytniczych oraz schorzeń przewodu pokarmowego. Zalecane jest niekiedy w przypadku chorób układu oddechowego. W skład podstawowego badania kału w naszej przychodni wchodzi badanie mikroskopowe w oparciu o metodę flotacji oraz test antygenowy Giardia , popularnie nazywany SNAP Testem w celu rozpoznania zarażenia lambliami.
 
Wykonujemy również szczegółowe badanie kału rozszerzone o strawność i krew utajoną oraz profile biegunkowe wykonywane z krwi w przypadku przewlekłych biegunek czy chorób  trzustki – testy TLI (Trypsin-Like Immunoreactivity) i PLI (Pancreatic lipase immunoreactivity) .
 

Jak wykryć groźne choroby zakaźne?
 
Choroby te są następstwem zakażenia organizmu czynnikiem zakaźnym. Czynnikami zakaźnymi mogą być wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby. Oprócz oceny objawów klinicznych, do diagnozowania chorób zakaźnych wykorzystuje się badania mikrobiologiczne oraz serologiczne.

Do chorób zakaźnych zaliczane są między innymi:
 • nosówka,
 • parwowiroza psów,
 • panleukopenia kotów,
 • zakaźne zapalenie otrzewnej kotów – FIP - Feline infectious peritonitis,
 • białaczka kotów – FeLV- Feline leukemia virus,
 • wirus niedoboru immunologicznego kotów – FIV- Feline immunodeficiency virus,
 • toksoplazmoza,
 • mykoplazmoza
 • zakażenia herpeswirusowe - zarówno psów jak i kotów,
 • erlichioza,
 • dirofilarioza,
 • anaplazmoza,
 • borelioza,
 • leiszmanioza
  i inne.
 
Te choroby oraz wiele innych możemy wykluczyć po przeprowadzeniu odpowiednich testów wykonywanych w laboratorium lub za pomocą szybkich testów diagnostycznych dostępnych w naszej przychodni weterynaryjnej.
 

Czemu służą badania mikrobiologiczne?
 
Badania mikrobiologiczne mają na celu zidentyfikowanie chorobotwórczego drobnoustroju i określenie leków, na które dany czynnik chorobotwórczy jest wrażliwy. Materiał do badania mikrobiologicznego można pobrać z każdego miejsca organizmu pacjenta. Może to być jama nosowo-gardłowa, uszy, oczy, skóra, drogi rodne oraz mocz, kał, krew żylna, jamy ciała czy kanał kręgowy kręgosłupa.
 
Badania mikrobiologiczne wykonywane są przy diagnostyce chorób pasożytniczych, bakteryjnych i grzybiczych skóry. Przeprowadza się je także przy chorobach zewnętrznego przewodu słuchowego wywołanych przez grzyby drożdżopodobne z rodzaju Malassezia, bakteryjnych zakażeniach przewodu pokarmowego przez Campylobacter spp, enteropatogenne szczepy Escherichia coli, Yersinia enterocolitica czy Salmonella spp.
Badania mikrobiologiczzne są również przeprowadzane przy diagnostyce płynów nadmiernie zgromadzonych w jamach ciała. Wykonuje się je w wypadku wykrycia tak zwanego wodopiersia i wodobrzusza występującego często przy chorobach serca, płuc, wątroby, chorobach zakaźnych oraz nowotworowych.
 

W jakim celu wykonuje się badania endokrynologiczne?
 
Badania endokrynologiczne pozwalają na określenie zaburzenia funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego, na przykład tarczycy, przysadki mózgowej, nadnerczy czy jajników. Są niezbędne przy diagnostyce takich schorzeń jak choroba Cushinga, choroba Addisona, niedoczynność i nadczynność tarczycy. Badania wykonywane są na podstawie próbki krwi i określają stężenie poszczególnych hormonów.
 
Badania endokrynologiczne są także istotne przy planowanym kryciu oraz ustalaniu terminu porodu ponieważ umożliwiają oznaczenie poziomu hormonów płciowych.
 

Co pozwalają wykryć badania cytopatologiczne i histopatologiczne?
 
Badania cytopatologiczne i histopatologiczne wykorzystywane są najczęściej w diagnostyce onkologicznej. Polegają na badaniu mikroskopowym wcześniej pobranych i odpowiednio przygotowanych próbek.
 
Badanie cytopatologiczne to szybka i mało inwazyjna metoda rozpoznawania nowotworów u zwierząt. Służy ona raczej potwierdzeniu obecności rozrostu a nie jego wykluczeniu. Często umożliwia ostateczne rozpoznanie. Bardzo ważne jest pobranie jak największej liczby próbek. Badanie to obarczone jest większym ryzykiem błędu niż badanie histopatologiczne. Materiał do badania uzyskuje się poprzez wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, cytologii złuszczeniowej oraz rozmazu.
 
Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych i wielu schorzeń zapalnych oraz zwyrodnieniowych. Przedmiotem badania histopatologicznego są specjalnie pobrane wycinki tkankowe w trakcie zabiegów chirurgicznych. Badanie histopatologiczne w odróżnieniu od badania cytopatologicznego pozwala na weryfikację zmian chorobowych w tkance. Dlatego też badania histopatologiczne są zazwyczaj wiarygodniejsze niż cytologiczne. Każda zmiana, która została usunięta powinna zostać poddana takiemu badaniu.
 
Informacje uzyskane za pomocą tych badań pozwalają naszym lekarzom podjąć właściwą  decyzję odnośnie sposobu dalszego leczenia oraz rokowania. Ze względu na różnice w onkologii zwierząt i ludzi próbki do badania histopatologicznego wysyłamy tylko i wyłącznie do patologa weterynaryjnego.
 
 
Jeśli zauważyliście niepokojące objawy u swoich ulubieńców zapraszamy do umówienia się na konsultację z naszymi lekarzami weterynarii pod następującym numerem telefonu:
32 247 12 08

AKTUALNOŚCI

Pragniemy poinformować, iż wprowadzamy nową metodę płat więcej >>
PsyPsy
KotyKoty
Mali pacjenciMali pacjenci